შინ

წევრები

კვლევა

ამირანი

English

 

 

 

1999 წლიდან კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითმა საზოგა-დოებრივმა ინსტიტუტმა, ინსტიტუტის სარედაქციო - საგამომცემლო საბჭოს (თავმჯდომარე - პროფ. ქევინ თუითი) გადაწყვეტილებით დაიწყო ინსტიტუტის პერიოდული ორგანოს, მოამბე - ამირანის გამოცემა.

ჟურნალში ქვეყნდება სტატიები კავკასიის ხალხთა ენების, ისტორიის, არქეოლოგიის, ეთნიკური ყოფისა და ხელოვნების შესახებ. ჟურნალში ასევე იბეჭდება ნებისმიერი თემატიკის სამეცნიერო სტატია, რომელიც  ზოგადად კავკასიას შეეხება. სტატიები შეიძლება წარმოდგენილი იყოს როგორც ქართულ (ვრცელი რეზიუმეთი ინგლისურ ენაზე), ასევე - ინგლისურ, ფრანგულ, გერმანულ და რუსულ (ვრცელი რეზიუმეთი ქართულად და ინგლისურად) ენებზე. ამირანი ვრცელდება საზღვარგარეთის მრავალ ქვეყანაში. გამოსვლიდან ერთი წლის თავზე კი, ყოველი ნომერი, განთავსდება ჩვენს ქსელურ გვერზე.

შენიშვნა: ჟურნალის რამდენიმე ნომერი ტექნიკური მიზეზების გამო დროებით მიუწვდომელია


 

გადმოიწერეთ

Acrobat Reader

DjVu Reader

 

 

 


 

ამირანი. 1. 1999. DjVu

 


 

 

The uses of Caucasus. მთავარი რედაქტორის შესავალი სიტყვა

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტის წესდება

ქევინ თუითი. წაწლობის ეტიმოლოგიისა და უძველესი საზოგადოებრივი მნიშვნელობისათვის

პაატა ბუხრაშვილი. საცხოვრისის ფენომენი კავკასიის პალეომეტალების ხანის კულტურათა სისტემაში

ბესიკ ლორთქიფანიძე, ლევან მაყაშვილი. ბრინჯაოს ქოროსი ნოქალაქევიდან

ზურაბ ცქვიტინიძე. ქვემო ქართლის მტკვარ-არაქსის კულტურის ლოკალური თავისებურებანი

ლელა ნებიერიძე. ბავშვთა დაავადებების მკურნალობა იმერეთში. საყმაწვილო

ნინო თორთლაძე. XII ს. საქართველოს ისტორიის ზოგიერთი საკითხი სამუელ ანეცის ცნობების მიხედვით

დავით სანდოძე. ქართველთა რელიგიური მოღვაწეობა კიევის სამთავროში

ზვიად გამსახურდია. ჩეჩენ და ინგუშ ხალხებს


 

 

ამირანი. 2. 2000 DjVu


შინაარსი

გიორგი ჩინჩალაძე. ბუნებასთან მიმართების საზრისისათვის ხალხურ ტრადიციაში

პაატა ბუხრაშვილი. ქრისტემდე III ათასწ. შუა ხანების ცენტრალური ამიერკავკასიის მოსახლეობის სამეურნეო-ყოფითი სტრუქტურის განსაზღვრისათვის

მზია სულაძე. შელოცვათა რიტმული მოდელები

დავით სანდოძე. ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობათა ისტორიული ასპექტები

ირინე ჯუკაშვილი. ეთნიკური დაპირისპირების ისტორიული ასპექტის განსაზღვრისათვის (ეთნოისტურიული ანალიზი ქვემო ქართლის მაგალითზე)

პაატა ბუხრაშვილი. რუსული კოლონიალური ცნობიერება და ამიერკავკასიის ეთნოპოლიტიკური რეალობა

ზვიად გამსახურდია. მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი


ამირანი. 3. 2000. DjVu


შინაარსი

გიორგი ლეონ ქავთარაძე. მ. ანდრეევას რეცენზიის გამო

ნატა ახმეტელი. საქართველოში მევენახეობა–მეღვინეობის საკითხისათვის

ქევინ თუითი, პაატა ბუხრაშვილი. ბინარიტეტი და კომპლემენტარიტეტი ჩრდილო–აღმოსავლეთ საქართველოში. ქალ–ვაჟის გაყვანა იახსრის ხატში

რუსუდან ჩოლოყაშვილი. ზღაპარი და ბავშვი

დავით მერკვილაძე. "ზენა სოფელი" (აღმოსავლეთ საქართველოს ისტორიული გეოგრაფიიდან)

დავით სანდოძე. ქართულ–უკრაინული ურთიერთობანი XIX ს. და XX ს. დასაწყისში

მზია ჩიხრაძე. თბილისის კულტურული ცხოვრება 1910–1920–იან წლებში

პაატა ბუხრაშვილი. "...მარჯაჰ..!"

წყაროები, დოკუმენტები

გახსენება


ამირანი. 4-5. 2001


 

ლერი ჯიბლაძე. კიდევ ერთხელ კოლხეთის შუა და გვიანბრინჯაოს ხანის კულტურათა ურთიერთმიმართების საკითხებზე

ქეთევან რამიშვილი. ცხოველსახოვანი შესაბნევები არაგვის ხეობიდან

გიორგი ჩინჩალაძე. ზოგიერთი ხალხური ჩვეულების გაგებისათვის

ლ. გმირჲა. წმინდა მახვილის ალესვის საგაზავხულო რიტუალი თაბასარანელებში

ნანა ომარაშვილი. მიწათმოქმედების კულტურა და აგრარული წეს–ჩვეულებები ხუნძებში

დავით მერკვილაძე. ზენა სოფლიდან – შიდა ქართლამდე

გიორგი მჭედლიშვილი. შუა საუკუნეების ქართული პოლიტიკური აზრი და ვეფხისტყაოსანი

პაატა ბუხრაშვილი. ქართულ–სომხური ურთიერთობების გააზრებისათვის

პაატა ბუხრაშვილი. ქართლ–კახეთი მე–18 საუკუნის უკანასკნელ მეოთხედსა და მე–19 საუკუნის დამდეგს

დოდო ჭუმბურიძე. სოციალისტური იდეოლოგია და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა

სერგო ვარდოსანიძე. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია 1917–1952 წწ.

დავით სანდოძე. ქართულ–უკრაინული ურთიერთობანი მე–20 ს–ის 30–ან წწ.

დიალოგი ადალო ალიევთან. სახელმწიფოებრიობის იდეისათვის კავკასიაში

ბრიგიტა შრადე. წმინდანთა კულტი სვანეთში

წყაროები, დოკუმენტები

აღმოჩენა. დროშა (საწინამძღვრო ჯვარი) ლაშარის ხმელგორიდან

გახსენება. ვლადიმერ (კუჭუ) ჟღენტი


ამირანი. 6. 2002


პაატა ბუხრაშვილი. ლიჩენიში – ძეობა ჰადიშის (ზემო სვანეთი) თემში

გელა გამყრელიძე. კოლხი მედეას იდენტიფიცირებისათვის სოხუმის სტელაზე

თემურ თოდუა. საქართველოს შავიზღვისპირა ცენტრების სტატუსი (ახ. წ. V-VI სს.)

ლელა ნებიერიძე. ეთნომედიცინის საკითხისათვის იმერეთში – "უჟმური"

ს. გოგიტიძე. დაიაენე–დიაოხა "ქვეყნის" ლოკალიზაციისათვის

უჩა ოქროპირიძე. ბრძოლა ბათუმის ოლქის საქართველოსთან საბოლოოდ შემოსაერთებლად

მედეა შამუგია. მასალები XX საუკუნის ოთხმოციანი წლების საქართველოს ეროვნული მოძრაობის ისტორიის შესწავლისათვის (1988 წელი)

ნელი ბრეგაძე. ვეფხისტყაოსანი რაინდის სახელის შესახებ

ზაზა ხინთიბიძე. მარტივი კონტაქტური პარალელიზმი და მისი ფუნქცია ევროპულ ეპიკურ ტრადიციებში

წყაროები, დოკუმენტები

რეცენზია


ამირანი. 7. 2002


ქევინ თუითი, პაატა ბუხრაშვილი. ცენტრალური კავკასიის რელიგიური სისტემა და სოციალური იდეოლოგია პოსტსაბჭოთა პერიოდში

ქევინ თუითი. რეალური და წარმოსახვითი ფეოდალიზმი საქართველოს მთიანეთში

ნინო ჩირგაძე. სახადის კულტი სამცხე–ჯავახეთში

ფლორიან მუელფრედი. "დეზერტირების" ბაზარი თბილისში

დავით მერკვილაძე. თბილისის ამირა საჰაკისა და მუჰამედ იბნ ხალიდის ბრძოლის ადგილის ლოკალიზაციისათვის

დურმიშხან ლაშხი. ზურაბ არაგვის ერისთავი ქართულ ისტორიოგრაფიასა და ფოლკლორში

დავით სანდოძე. საქართველოს სამეფოსა და კიევის სამთავროს ადრეული ურთიერთობანი

პოლ მანინგი. კილო და ცივილიზაცია ილია ჭავჭავაძის "მგზავრის წერილების" მიხედვით

ანა დოლიძე. საქართველოს როლი კავკასიის გეოპოლიტიკურ სივრცეში

წყაროები, დოკუმენტები. ზვიად გამსახურდია. ღია წერილი ედუარდ შევარდნაძეს


ამირანი. 8. 2003. PDF


 

სერგეი კორენევსკი. ლითონის ჭურჭელი მაიკოპ–ნოვოსვოდნენსკიდან

ჯონი აფაქიძე. კოლხური კულტურის ნამოსახლარი ბორცვის – ნაოხვამუს დათარიღებისათვის

ლერი ჯიბლაძე. ბ. კუფტინი და კოლხეთის დაბლობის ბრინჯაო–ადრერკინის ხანის ნამოსახლარები

ხათუნა ჯორბენაძე. დიმიტრი ბაქრაძის და მარი ბროსეს სამეცნიერო ურთიერთობისათვის

ნელი ბრეგაძე. საქორწილო წესჩვეულების წარმომავლობის საკითხისათვის

გიორგი ჩინჩალაძე. ეთნოგრაფიული ეპიზოდები საქართველოში რუსთა დამკვიდრებიდან, ანუ "რაც გინახავს, ვეღარ ნახავ..."

მარიკა ბუცხრიკიძე. ქართული ენის კონსონანტური ფონეტიკა

ტარიელ ფუტკარაძე. "დიდი კოლხური ცივილიზაცია" და აიეტის ქვეყნის შესაძლო სახელმწიფო ენა

ნოდარ გაფრინდაშვილი. ნეკრესის არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი მთვარე–მზის ძველი ქართული წარმართული კალენდარი

კახა ოღაძე. თეოდორიტე კვირელის სახელით ცნობილი ერთი უცნობი დოგმატიკური ძეგლი

ნანა შერვაშიძე. პოსtმოდერნისტული ხელოვნების პრეისტორიის ზოგადი მიმოხილვა და მისი განვითარების წინაპირობები ტრანსკავკასიის რეგიონში

ნანა შერვაშიძე. პოსტმოდერნისტული ხელოვნების ჩასახვის წინა პირობები და მისი განვითარების ზოგიერთი ტენდენცია თანამედროვე რუსულ ხელოვნებაში

ინსტიტუტის არქივიდან

 

 

 

 


 

ამირანი. 91. 2003. DjVu


 

პაატა ბუხრაშვილი. მონოგრაფია. საცხოვრისის ფენომენის ადგილის განსაზღვრისათვის ქართველი ერის ყოფასა და კულტურაში ძველად


 

ამირანი. 92. 2003. PDF


 

ქევინ თუითი. დღესასწაულების პოლიტიკური და სოციალური მნიშვნელობის განსაზღვრისათვის პოსტსაბჭოთა საქართველოში

მანანა ხუციშვილი. პარიზის "სააზიო საზოგადოება" და პირველი სამეცნიერო კავშირები საქართველოსთან

მანანა რაზმაძე. ქართველი მწერლები არქეოლოგიური კვლევა–ძიების სათავეებთან (გიორგი წერეთელი)

დიმიტრი ახვლედიანი. ვანის ნაქალაქარზე გამოვლენილი დამღიანი კრამიტები

მაია ბარიხაშვილი. ქრისტიანული სახისმეტყველების უძველესი პლასტები საინგილოში

ახალი წიგნები

დავით მალაზონია. მსოფლიო ისტორიის საკითხები ქართველ სამოციანელთა პუბლიცისტიკაში

ქეთევან აბულაძე. ქართველი ებრაელები და საქართველოს მოსახლეობა

მარინე ბულეიშვილი. დარია ვედრებისელი (მალიევა)

მოსე ბოროდა. ღია წერილი

ზვიად გამსახურდია (1939–1993). დილემა კაცობრიობის წინაშე

ზვიად გამსახურდია. მიმართვა შიდა ქართლისა და ქ. ცხინვალის ოსი მოსახლეობისადმი


 

ამირანი. 10. 2004. PDF 


 

პაატა ბუხრაშვილი. ბრიჯაოს ხანის "დროშები" და ხევისბერის ინსიგნიები ზემო ზგიდიდან

ნინო მაისურაძე. ქართული ხალხური მუსიკა და ქართველთა ეთნოგენეზი

გიორგი ჩინჩალაძე. შრომისმოყვარეობა – "მუშაკობა"

თინათინ ზარნაძე. მარი ბროსეს სამეცნიერო კონტაქტები ქართველ მოღვაწეებთან

მაია ბარიხაშვილი. სწავლა–განათლების კერები და ტრადიციული დღესასწაულები საინგილოში

დავით მერკვილაძე. ასურელი მამები და გარემომცველი ბუნება

ეკა გოდერძიშვილი. ქრისტიანულ–მუსულმანური ურთიერთობების ისტორიიდან

გიორგი ანჩაბაძე. რუსეთის (სსრკ) პოლიტიკა ჩრდილო კავკასიაში და ჩეჩნური წინააღმდეგობის მოძრაობა

დავით სანდოძე. საქართველოსა და უკრაინის უახლესი პერიოდის ურთიერთობანი

თეა კობახიძე. წმინდა იოანე და ზედაზნის სავანე

ქეთევან კიკვიძე. "ქმარი"–ს აღმნიშვნელი ტერმინები სპარსულში

ნინო ხუციშვილი. ტრადიციული ფორმების ინტერპრეტაცია თანამედროვე ხელოვნებაში – გუჯი ამაშუკელი

ინსტიტუტის არქივიდან. ინტერვიუ პროფესორ თინათინ ოჩიაურთან

 


ამირანი. 11. 2004


 

ნინო წერედიანი. მონოგრაფია. სვანურ ხალხურ დღეობათა საწელიწადო კალენდარი


 

ამირანი. 12. 2005. PDF


 

კოტე ფიცხელაური. ცენტრალურამიერკავკასიური ბრინჯაოს ლაგმები

ნინო ჩარექიშვილი. "ძაღლკაცები" ხეთურ ლურსმულ ტექსტებში

ნინო ჩარექიშვილი. ებლას ქალაქ–სახელმწიფო

ანასტასია განიჩი. ადიღეური დიასპორის რამდენიმე ეთნოკულტურული თავისებურება

ზურაბ გაიპარაშვილი. ღირსების ნიშანთა კრებული

ქეთევან აბულაძე. ებრაელთა უფლებრივი მდგომარეობა და რელიგიური აღმსარებლობა საქართველოში

ნინო ოთხოზორია. ნ. ნიკოლაძე და ქალაქი ფოთი "ივერიის" ფურცლებზე

მანანა ლილუაშვილი. უნივერსიტეტის პროფესორ–მასწავლებელთა და სამღვდელოების ერთობლივი ძალისხმევა საეკლესიო განძის დაცვა–გადარჩენისათვის

შუქრი აბზიანიძე. "ჩაუშესკუ–ჩაუშესკუ..."

თამარ ჯანელიძე. რელიგია ევროკავშირში

კონსტანტინე გამსახურდია. ღია წერილი გაზეთ "კომუნისტის" რედაქტორის დავით მჭედლიშვილისადმი

იბრაიმ გორაძე. მე მგონი დროა

რამდენიმე ფოტო ახლო წარსულიდან

 


 

ამირანი. 13. 2005. PDF


 

ლევან ჭაბაშვილი. კოდისწყაროს სამაროვანი

ხათუნა პერტია. იმპერატორი ადრიანე და ბარ–კოხბას აჯანყება

თეა კობახიძე. ტამპლიერთა სასულიერო ორდენის განადგურების საიდუმლო და იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის მოსახსენიებლები

დავით მერკვილაძე. ალავერდის სავანის დაარსების ისტორიიდან და მისი სახელწოდების მნიშვნელობისათვის

ნანა სოლოღაშვილი. ქართლ–კახეთი მე–18 საუკუნის 35–40–იან წლებში

თორნიკე ღვინიანიძე. ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთობის ძირითადი პრობლემები მე–20 საუკუნის 20–იან წლებში

ნინო ოთხოზორია. უცხოური კაპიტალის როლი ფოთი–თბილისის რკინიგზის მშენებლობაში

ქეთევან აბულაძე. ეროვნულ უმცირესობებს შორის ურთიერთობის პრობლემები საქართველოში მე–20 საუკუნის 80–90–იან წლებში

ლევან ურუშაძე. კავკასიის ხალხთა ერთობის საკითხის ისტორიისათვის

ეკა კვაჭანტირაძე. სომეხთა ეროვნული საბჭოს საქმიანობის ასპექტები საქართველოში

თამარ ცოფურაშვილი. ერთი ხელნაწერის წარმომავლობისათვის

თამარ ცოფურაშვილი. კირილე ალექსანდრიელის "ცხოვრებები" ქართულ ხელნაწერებში

ნინო მიქავა. ნ. იგნატოვის "თბილისობა"

მზია ჩიქრაძე. ნახატის ისტორიული განვითარების მიმოხილვა–ანალიზი

ჩერქეზ თავადთა კონფედერაციის მიმართვა ევროპისა და აზიის მმართველებისადმი

 


 

ამირანი. 14-15. 2006. PDF


 

ლერი ჯიბლაძე. ბრინჯაოს მეტალურგიული წარმოების მეორადი ცენტრები კოლხეთის დაბლობზე

თემურ თოდუა. რომაული ფალერა კლდეეთიდან.

Paata Buchraschwili. Bautradition, Gen- und theokratisches, soziales System der Bevoelkerung vom Kaukasus und des Hindukusch-Hochlandes (Gemeizamkeiten und Unterschiede)

Kevin Tite, Paata Bukhrashvili. Traditional cultic sites and assciated religious practics in the higland province of Pshavi.

რებეკა გულდი. ტრანსაგრესიული სიწმინდე - აბრაგის სახე ჩეჩნურ ფოლკლორში.

ნაზი ბორჩაშვილი. პანკისელი ქისტების ადათობრივი სამართალი.

ხვთისო მამისიმედაშვილი. ეთნოკულტურული პროცესები მე-18 საუკუნის პანკისში.

ნათია ფუტკარაძე. ბასკური საგაზაფხულო ფიესტა და ქართული ბერიკაობა-ყეენობა.

რუსუდან ჩოლოყაშვილი. ჯადოსნური საგნები ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში.

მანანა რაზმაძე. რაფიელ ერისთავი და საქართველოს ისტორიული სიძველენი.

მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. საქართველოს სახელმწიფო და საეკლესიო საზღვრები ფარნავაზიან და ბაგრატიონ მეფეთა მმართველობის ეპოქაში და მისი არასწორი ასახვა ,,Православная Энциклопедия”-ს ტომეულებში.

ლია წერეთელი. ,,ბუნებით ღმერთი” და ,,მადლით ღმერთქმნილი”.

თეა კობახიძე. ძველი ქართული სამონასტრო ცხოვრების თავისებურებანი.

გიორგი ქავთარაძე. შუაგული ამიერკავკასია - ფორპოსტი თუ პლაცდარმი თანამედროვე გეოპოლიტიკურ თამაშებში?

მიხეილ ეკარდტი. კავკასიოლოგიური კვლევები იენის უნივერსიტეტის სამეცნიერო ჟურნალში (1965-1990).

ლევან ურუშაძე.  ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის ბიოგრაფიისათვის.

ბეჟან ჯავახია. სახელმწიფო გადატრიალებიდან დსთ-კენ.

თამარ ჯანელიძე. აფხაზეთის ომი იმპერიალისტური ინსტრუმენტი.

ა. ხაჩაროევსკი. საქართველო - ჩეჩნეთი: წმინდა გზა.

ნინო ყულოშვილი. ჰერეთი.

შოთა დოღონაძე. ევროპა - ძალა ერთობაშია.

პაატა ბუხრაშვილი. ღია წერილი პრეზიდენტს.

ტარიელ სიხარულიძე. ენობრივი სიტუაციის სინქრონული და დიაქრონული ასპექტები.

ირინა ლობჟანიძე. უდიური ენის ზოგიერთი ხმოვანის კომპიუტერული კვლევის შესახებ.

ნინო ხუნდაძე. ქართული - მშობლიური.

დოდონა კიზირია. სივრცის სიმბოლიკა და სოციალური სტატუსი.

ნათია გაგნიძე. ზოგიერთი მოსაზრება თანამედროვე საკულტო არქიტექტურის შესახებ.

თამარ ყაჭეიშვილი. ოშკის რელიეფური ოქტაგონი.

თამარ ყაჭეიშვილი. ფიტარეთის ერთი რელიეფური გამოსახულება.

ნათია გურასპაშვილი. ერთი არქეოლოგიური ნივთის მნიშვნელობის განსაზღვრისათვის.

თამარ ეგეტაშვილი. თაბასარანელთა რელიგიური სინკრეტიზმისათვის.

მაკა ქირიკაშვილი. ეროვნული ხელისუფლების მოსვლა ქვეყნის სათავეში და საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა (1990-1991 წწ.)

9 აპრილი 1991 წელი

საქართველოს პრეზიდენტის ზვიად გამსახურდიას პრესკონფერენცია.

ეროვნული თანხმობის დეკლარაცია.

ბატონი აკაკი მათიაშვილის ხსოვნას.

 


ამირანი. 16. 2006. PDF


ლერი ჯიბლაძე, ნინო პაპუაშვილი. ხის სახვნელი იარაღები ყულევის ნამო-სახლარიდან.

ირმა ბერძენიშვილი. აფხაზეთის ადრე შუა საუკუნეთა ხანის სამაროვნები და სამარ-ხთა ძირითადი ტიპები.

ნინო დოლიძე. ჩრდილო-დასავლეთ კოლხეთის სამაროვანთა ქრონოლოგიის ზოგიერთი საკითხი.

კახი წერეთელი. ქალაქი ჟინვანი და დარიალის საუღელტეხილო მაგისტრალი.

თეა კობახიძე. სირიელ მამათა მოღვაწეობის მნიშვნელობისათვის.

დათო მერკვილაძე. ასურელი მამები და სამონასტრო ორგანიზაცია საქართველოში.

ნინო თორთლაძე. უცნობი მონასტრის წესდების ერთი ტერმინის წაკითხვისათვის.

ლერი მირიანაშვილი. ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობა საქართველოს სოფელში 1905-07 წლების რევოლუციის პერიოდში.

თამარ ცოფურაშვილი. კირილე ალექსანდრიელის ,,საუნჯე”-ს ქართული თარგმანი.

გიორგი ქაჯაია. საქართველოს ბერძნული ფრესკული წარწერები და მათი პარალელები საერთო ბიზანტიურ სივრცეში.

ნინო მიქავა. ქართული დაზგური ფერწერის ნოვატორი დღევანდელი გადასახედიდან.

ინსტიტუტის არქივიდან. რაჭა - 2000 წ.