?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2006 ნომერი 14

ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის ბიოგრაფიისათვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ლევან ურუშაძე

2005 წელი მეტად ფასეული იყო ქართული ეროვნული ცნობიერებისა და სულისკვეთების განმტკიცებისათვის, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს ეროვნული სახელმწიფოებრიობის განვითარებისათვის. მხედველობაში გვაქვს გამოჩენილი ქართველი სამხედრო და საზოგადო მოღვაწის, საქართველოს ეროვნული გმირის, 1921-1924 წლების ეროვნულ-განმათავისუფლებელი მოძრაობის აღიარებული ლიდერის, პოლკოვნიკ ქაიხოსრო (ქაქუცა) ჩოლოყაშვილის (1888-1930) სამშობლოში გადმოსვენება.2006 ნომერი 14

სახელმწიფო გადატრიალებიდან დსთ-საკენ

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ბეჟან ჯავახია

საქართველოს XX საუკუნის ისტორია თვალნათელი მაგალითია ქართველი ხალხის გმირული ბრძოლისა დამოუკიდებლობისათვის. სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისათვის თანმიმდევრულად მებრძოლმა ქართველმა ხალხმა XX საუკუნეში ორჯერ მოიპოვა დამოუკიდებლობა რუსეთის იმპერიისაგან, რომელიც მან დაკარგა 1801 წელს რუსეთის იმპერიის მიერ საქართველოს სახელმწიფოებრიობის გაუქმებისა და ანექსიის შედეგად.2006 ნომერი 14

აფხაზთა დამორჩილების იმპერიალისტური მეთოდები

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: თამარ ჯანელიძე

In diesem Kapitel wird untersucht, welches politische und militärischeMittel das Russische Zarenreich für die Eroberung Abchasiens angewendethat. Diese Untersuchung soll politische Motive und historischeHintergründe der russischen Annexion Abchasiens aufdecken. Einevergleichende Analyse der gegenwärtigen Okkupation von 1993 und derAnnexion von 1864 steht auf dem Untersuchungsplan.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | դ | գ
Powered by BootstrapMade